FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONLA İLGİLİ SORU - CEVAPLAR

Merkezinizde radyolojik görüntülemeler ve laboratuvar tetkikleri yapılmakta mıdır?

Merkezimizin radyolojik görüntüleme ve laboratuvar anlaşmaları olması nedeniyle; her türlü laboratuvar tetkiki ve Röntgen, MR, BT (tomografi), Ultrason, Doppler ultrason, Kemik dansitometri (kemik ölçümü) gibi kapsamlı radyolojik görüntülemeler yapılabilmektedir. Laboratuvar tetkikleri için kan, idrar örnekleri merkezimizde alınıp ilgili laboratuara ulaştırılmaktadır. Radyolojik tetkikler ise anlaşmalı olduğumuz Barış radyolojide gerçekleştirilmektedir.

Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanına ne zaman gidilmelidir?

Kas-iskelet sistemi, omurga ve eklemlerden köken alan her türlü ağrı, hareket kısıtlılığı, şişlik, güçsüzlük ve uyuşma yakınmalarında ilk başvuracağınız uzmanlık dalı Fizik tedavi ve Rehabilitasyon olmalıdır. Bu tip yakınmalar Fizik Tedavi branşı hastalıklarının ana yakınmaları olup, ayrıntılı muayene ve radyolojik görüntülemeler ve gereğinde tahlillerle teşhis konulup hastanın ihtiyacına göre ilaç tedavileri verilmekte, konusunda eğitimli sağlık personelince fizik tedaviler gerçekleştirilmekte, uzman fizyoterapistler gözetiminde rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır. Hastaların çoğu kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarında ilk olarak Ortopedi, Nöroloji, Nöroşirürji (Beyin Cerrahisi), Ağrı poliklinikleri (Anestezi) gibi diğer tıp branşlarına başvurmakta olup özellikle ameliyatın gerekli olmadığı pek çok hasta cerrahi branşlarda boşuna zaman kaybetmekte, yine ilaç tedavilerinden sınırlı yanıt alınan veya yanıt alınmayan hastalar da aylarca bir sürü ilaç kullanmanın getirdiği yan etkiler bir yana, kronik ağrının getirdiği psikolojik sıkıntılarla da mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Fayda etmediğini görmenize rağmen kutularca ilaç tüketmek yerine vücuda yan etkisi olmayan bir tedavi olan fizik tedaviye başvurmanızın zamanı gelmiş de geçiyor demektir. Ayrıca Karaciğer, mide ve böbrek sorunları olan hastalarda, pek çok ağrı kesici ilacın kullanımı doktorlarca kısıtlanmış, hatta yasaklanmış olduğu için bu durumdaki ağrısı olan hastalar için fizik tedavi birinci tedavi seçeneğidir. Fizik Tedavi branşının ne olduğunun hangi hastalıklarda işe yaradığının bilinmesi son yıllara dayanır. Hekimler arasında dahi fizik tedavinin bilinirliği son yıllar içinde yavaş yavaş artmıştır. Sözgelimi eskiden her fıtık teşhisi olan hastaya ameliyat önerilmekteyken artık konularının uzmanı beyin cerrahları hastalarına öncelikle konservatif tedaviler denen ilaç tedavileri, egzersizler, fizik tedavi gibi tedavi seçeneklerini tavsiye etmektedirler. Tüm bu tedaviler yanıtsız kaldığında ve ciddi nörolojik muayene bulguları varlığında ameliyat tercih edilmektedir. Bu nedenle fıtık tanısı olan hastalar takiplerini fizik tedavi uzmanına yaptırmalıdır, doktorları cerrahi gereken durumlarda zaten en kısa zamanda hastalarını cerrahi branşlara yönlendirmektedir. Aynı şekilde nörolojik veya romatizmal hastalıklarda da ayırıcı tanıyı yapabilecek ve tanıyı koyup kendi branşı dışı bir müdahale gerekmesi halinde ilgili doktora yönlendirecek kişi de bir fizik tedavi uzmanı olmalıdır.

Fizik Tedavi olabilmek için başka branş doktorlarına muayene olup, sevk edilmek mi gerekir?

Hayır. Merkezlerimizde muayene ve tedavi olmak için herhangi bir doktorun sevk etmesine gerek yoktur. Her türlü, eklem, omurga, kas ağrılarında gerek teşhis, gerek tedavi için bize doğrudan başvuru yapabilirsiniz.

Fizik Tedaviye girip kötüleşmek mümkün müdür?

Çevrenizden duyduğunuz her bilgiye itimat etmeyiniz. Fizik tedavi de tüm diğerleri gibi bir tedavi seçeneğidir. Yukarıda adı geçen pek çok hastalığın tedavisinde oldukça yaygın olarak ve güvenle uygulanmaktadır. "Kötüleşme" durumu ise birkaç halde mümkün olabilir. Bizim uzmanlar olarak en sık karşılaştığımız durum; hastanın doktor tavsiye ve önerilerini dinlememesi, ilaçlarını almaması, verilen egzersizleri yapmaması, tedavi seanslarını aksatması, tedavi süresince istirahat etmemesi gibi hastadan kaynaklanan nedenlerdir. Diğer bir durum; kişinin hastalığı çok ileri seviyedeyse, nasıl ki ilaç tedavileri ve hatta bazen cerrahi tedaviler bile işe yaramayabilir, fizik tedavi de fayda göstermeyebilir. Bu hastaların durumu zaten çok kötü olduğundan fizik tedavi hastayı daha kötüleştirmez fakat fayda etmeyebilir. Tedavilerden beklentinizin ne olması gerektiğini, ne kadar fayda görebileceğinizi doktorunuzla yüz yüze konuşup öğrenebilirsiniz.

Fizik Tedavi kemik erimesi yapar mı ?

Nereden ve nasıl çıktığı bilinmeyen bu söylentinin yanıtı kesinlikle hayırdır. Bilakis; kemik erimesine bağlı uzuvlarında veya omurgasında kırık gelişmiş hastaların tedavisinde fizik tedavi uygulamaları kullanılmaktadır. Şiddetli ağrıyı geçiren elektrik akımlarının yanı sıra, özellikle ultrason tedavisinin kırık iyileşmesini hızlandırdığı bilinen bilimsel bir bilgidir. Tüm bunlara kemik erimesiyle ilgili egzersizleri ve ilaç tedavilerini de eklediğinizde doğru tedaviyi alıyorsunuz demektir.

Fizik Tedavi uygulamalarını hangi sıklıkta yaptırabiliriz?

Mevcut durumda; devletin ödeme koşulları çerçevesinde, 1 vücut bölgenize (sözgelimi boyun) 1 yılda en fazla 1 kez tedavi yapılmaktadır. Yıl içinde toplam 2 vücut bölgenizden tedavi alabilirsiniz. Bundan daha sık olması, özel koşullar dışında (doktorunuzla görüşüp karar verilir) gerekli değildir. Bazı uzun dönem ve sık rehabilitasyon gerektiren özel hastalıklarda ise böyle bir sınırlama yoktur. Devlet (SGK) düzenlemelerinde sık sık değişiklikler yapmaktadır bu nedenle en son durumun ne olduğunu kurumumuz telefonlarına müracaat ederek öğrenmeniz en doğru yaklaşım olacaktır.

İleri yaştaki hastalara fizik tedavi uygulanabilir mi? Sakıncası var mıdır?

İleri yaştaki hastaların çoğu kronik hastalıkları nedeniyle (tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği, kalp vb) pek çok ilaç kullanmaktadır. Bu nedenle ağrılı durumlarda bu kabarık ilaç listesine yeni ilaçlar eklemek hasta için hayatı iyice zorlaştırır. Bu nedenle fizik tedaviye gitmek hasta için daha avantajlıdır. Yaşlı hastalarımızın, başta kireçlenme, fıtıklar ve kemik erimesiyle ilgili durumlar olmak üzere kronikleşmiş omurga ve eklem şikayetleri için düzenli olarak hemen her yıl tedaviye gelip rahatladıklarını görüyoruz. Yaşlandığımız için elbette gençliğimizde olduğu gibi tamamen normal olamayız ama çektiğimiz ağrıları asgariye indirmek, hareketliliğimizi artırmak ve böylece hayat kalitemizi artırmak fizik tedaviyle mümkündür.

Fizik tedavi uygulamalarında hastaya ışın verilmekte midir?

Hayır. X ışını veya röntgen ışını olarak bilinen insana zararlı etkileri olabilecek uygulamalar fizik tedavi uygulamalarında mevcut değildir.

Kanser hastaları fizik tedaviye girebilir mi ?

Evet. Ancak hastanın durumunu doktoruna mutlaka bildirmesi gereklidir. Doktor, hastanın durumunu göz önüne alarak tedavilerini düzenleyecektir.

Kalp pili olan hastalar fizik tedaviye girebilir mi?

Evet. Ancak hastanın durumunu doktoruna mutlaka bildirmesi gereklidir. Doktor, hastanın durumunu göz önüne alarak tedavilerini düzenleyecektir.

Gebeler fizik tedaviye girebilir mi ?

Kas iskelet sistemi kaynaklı ağrısı olan hamilelerde kullanılabilecek ilaçlar çok sınırlı olduğu gibi verilebilecek fizik tedavi uygulamaları da oldukça sınırlıdır. Konuyla ilgili doktorunuzdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Egzersiz ve rehabilitasyon uygulamaları ise fizik tedavi uzmanı doktorunuzun tavsiye ve kontrolünde güvenle yapılabilir.